แนะนำกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล

นายธีรพงษ์ คำอ้าย

ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน

นายนิวัฒน์ ปะระมา

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล

นายวุฒิพล มณฑาทอง

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงตาล

นางปริศนา กิติธะนะ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงตาล


ข่าวสารกิจกรรมกองทุน

20 พฤษภาคม 2567
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล เข้าสำรวจบ้านประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ ...
25 เมษายน 2567
วันนี้ 23-25 เมษายน 2567 นายธีรพงษ์ คำอ้าย ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล นายนิวัฒน์ ...
21 มีนาคม 2567
การประชุมคกก.กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล ประจำเดือน มีนาคม 2567 วันนี้ นายธีรพงษ์ คำอ้าย ...
23 กุมภาพันธ์ 2567
วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ...
ดูข่าวมอบสวัสดิการทั้งหมด

ข่าวสารการมอบสวัสดิการสมาชิก

09 กรกฎาคม 2567
มอบสวัสดิการนอนโรงพยาบาล
09 กรกฎาคม 2567
มอบสวัสดิการนอนโรงพยาบาล 2 ...
09 กรกฎาคม 2567
มอบสวัสดิการนอนโรงพยาบาล 3คืน ...
05 กรกฎาคม 2567
มอบสวัสดิการนอนโรงพยาบาล นางจันทร์สม ...
05 กรกฎาคม 2567
มอบสวัสดิการนอนโรงพยาบาล นายสวาท ...
ดูข่าวมอบสวัสดิการทั้งหมด