แนะนำกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล

นายธีรพงษ์ คำอ้าย

ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน

นายนิวัฒน์ ปะระมา

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล

นายวุฒิพล มณฑาทอง

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงตาล

นางปริศนา กิติธะนะ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงตาล


ข่าวสารกิจกรรมกองทุน

21 มีนาคม 2567
การประชุมคกก.กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล ประจำเดือน มีนาคม 2567 วันนี้ นายธีรพงษ์ คำอ้าย ...
23 กุมภาพันธ์ 2567
วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ...
28 มีนาคม 2566
วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ...
15 กันยายน 2565
วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ...
ดูข่าวมอบสวัสดิการทั้งหมด

ข่าวสารการมอบสวัสดิการสมาชิก

18 เมษายน 2567
มอบสวัสดิการบรรพชาสามเณรนัฐวุฒ ...
18 เมษายน 2567
มอบสวัสดิการบรรพชาภาคฤดูร้อน 7 วัน ดช ...
18 เมษายน 2567
มอบสวัสดิการเสียชีวิต นางบัวเขียว ...
17 เมษายน 2567
มอบสวัสดิการกระเซ้าเยี่ยมไข้ของหมู่ 10
17 เมษายน 2567
มอบสวัสดิการนอนโรงพยาบาล 5 คืน ...
17 เมษายน 2567
มอบสวัสดิการกรณีนอนโรงพยาบาลนายอลงกรณ์ ...
ดูข่าวมอบสวัสดิการทั้งหมด